Udgivelser

Her på siden kan du finde eksempler på undersøgelser, evalueringer og artikler, som er udarbejdet af Mette Ryssel Bystrup m.fl. Udgivelserne er eksempler på den type opgaver som Projektuniverset kan udarbejde for dig.

UC Viden portalernes evalueringsrapport

UC Viden portalerne – Evalueringsrapport (2015)
Af Mette Ryssel Bystrup

UC Viden portalerne er de danske professionshøjskoler bestræbelse på at synliggøre professionshøjskolernes forskning, udviklingsarbejde og innovation. Ambitionen med samarbejdet er således at give aftagere, ansatte og studerende adgang til professions- og erhvervsrettet viden, som kan bidrage til håndtering af nogle af velfærdssamfundets centrale udfordringer. Knapt fem år efter åbningen af de første UC Viden portaler er det blevet besluttet at evaluere UC Viden portalerne. Evalueringen indeholder anbefalinger og danner baggrund for en eventuel revision og/eller udvikling af portalerne.

Link til UC Viden evalueringsrapport

 

Forside_Langelandsrapport_beskåretMarginale på Langeland – socialt udsattes opfattelser af eget liv og sundhed belyst i et sociologisk perspektiv (2009)
Af Mette Ryssel Dahl og Kristian Larsen

Rapporten udgør et delprojekt i projekt ”Bænken og Hjørnet”, der har socialt udsatte som målgruppe og gennemføres af Langeland Kommune. Rapporten præsenterer resultaterne af en kvalitativ interviewundersøgelse om sundhed og det gode liv blandt udvalgte borgere i kommunen, der på forskellig vis og i forskellig udstrækning kan betegnes som marginale. Således har undersøgelsen til formål at formidle de marginales egne livsopfattelser suppleret med et sociologisk perspektiv, hvor der fokuseres på relationer og dominansforhold i lokalsamfundet.

Link til rapporten, Marginale på Langeland

 

Marginale: udsatte, men ikke kun socialt – om konstruktionen “socialt udsatte” anvendt i politik, administration og videnskab (2013)
Af Kristian Larsen og Mette Ryssel Bystrup

Forside_praktiske grunde_beskåret

Begrebet ”socialt udsatte” er de senere år ofte blevet anvendt som politisk, administrativ og også videnskabelig konstruktion i forhold til en gruppe mennesker i samfundet, som har forskellige typer af problemstillinger tæt inde på livet, og som lever i randen af det, der samfundsmæssigt kan defineres som et normalt liv. På baggrund af empirisk-teoretiske refleksioner inspireret af Bourdieus sociologi analyseres, kritiseres og diskuteres konstruktionen ’socialt udsatte’ i artiklen. Hovedargumentet er her, at socialt udsatte også savner økonomiske, kulturelle og boligmæssige kapitaler, og de er derfor ofte ikke ”kun” socialt udsatte. Ligeledes er de marginales sundhedskapital lav. Deres sundhedsopfattelse knytter sig tæt til deres lave position i det sociale rum med tilhørende begrænset samlet kapitalbesiddelse, herunder begrænset oplysthed og manglende ressourcer og overskud. Andre objektkonstruktioner er også præsenteret, og det fremgår her, at forskellige konstruktioner har forskellige udgangspunkter og effekter. De marginale har et indbyrdes hierarki og positioneringer, hvilket er belyst for at tydeliggøre nødvendigheden af inddragelse af det relationelle perspektiv i objektkonstruktionen. Det empiriske grundlag udgøres af interviews og observationer blandt marginale positioner på Langeland i Danmark.

Link til artiklen i praktiske grunde

 

 CFM beskåret_smaltVirksomhedsplan Center for Misbrugsbehandling, Aarhus Kommune (2012)
Af Mette Ryssel Bystrup og Vinnie Thomsen

Virksomhedsplanen dokumenterer Center for Misbrugsbehandlings daglige arbejde på udarbejdelsestidspunktet. Samtidig indeholder den målsætninger, forventet organisering samt indsatser for misbrugsbehandling i kommunen i de kommende to år. Virksomhedsplanen er udarbejdet på baggrund af et oplæg
og indenfor en ramme fremsat af Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. På den måde er virksomhedsplanen sammenlignelig med de øvrige virksomhedsplaner i Socialforvaltningen.

Link til Virksomhedsplanen


Participation in Sport – a Free Choice? (2008)PEPP_beskåret
Af Mette Ryssel Dahl

A paper which outlines the development in sport participation in Denmark among agents who are differently positioned in society. The analysis is based on national research reports from 1975 and 1998 made by the Danish National Centre for Social Research. Additionally the results from a recent qualitative study containing six semistructured interviews with different athlets will be presented. From a sociological perspective based on Pierre Bourdieu’s theories, it will be argued that participation in sport and preferences for different sports acitivties follow certain structures, and that the choice of sport is closely related to other preferences and to the social position in society.