Kvalitetssikring

Projektuniverset tilbyder gennemlæsning af forskellige former for dokumenter som eksempelvis rapporter og kandidatspecialer. Alt afhængig af ønsker og behov kan vi sammen planlægge, hvad der skal lægges særlig vægt på i forbindelse med kvalitetssikringen.

Typisk vil vi fokusere på, om der er en tydelig rød tråd gennem hele dokumentet, og om opbygningen er logisk og hensigtsmæssig. Med kritiske og analytiske briller vil vi sikre, at argumenterne ”holder vand”, og at sproget er flydende og forståeligt for andre end skribenten selv.

Gennemlæsningen kan ske afslutningsvis i processen – eksempelvis lige inden et speciale skal afleveres – men oftest er det mere hensigtsmæssigt, at gennemlæsningen også finder sted på et tidligere tidspunkt i processen. Det giver dig mulighed for at reflektere over og arbejde videre med de nye input.