Fundraising

pengeProjektuniverset tilbyder at hjælpe organisationer og institutioner med at ansøge om midler til projekter. På baggrund af jeres præsentation af projektet, optimerer vi sammen projektbeskrivelsen, hvis der er behov for det.  Projektuniverset har adgang til en stor database, hvor der kan søges efter alle de puljer og fonde, der er relevante for jeres projekt. Sammen lægger vi en realistisk plan for det videre ansøgningsforløb. Her tilbyder Projektuniverset at ansøge de forskellige puljer og fonde, som vi er nået frem til vil være relevante at ansøge, så deadlines overholdes og projektansøgningerne bliver tilpasset de forskellige fondes krav og retningslinjer.