Foredrag og undervisning

Projektuniverset holder foredrag og underviser i forskellige pædagogiske og videnskabelige sammenhænge, som for eksempel forskningsnetværk og -enheder, på pædagoguddannelsen mv. Foredragene er som oftest indenfor Projektuniversets primære fokusområder, der omhandler emner indenfor sundhed (og levevilkår) samt social ulighed i en bred forståelse. Foredragene baserer sig typisk på en evaluering, artikel eller anden form for publikation, men kan også være et emne I blot ønsker belyst fra en kritisk og nuanceret tilgang.

Projektuniverset har erfaring med formidling, der er henvendt til mange forskellige målgrupper og på forskellige niveauer. I formidlingen lægges der stor vægt på, at indholdet er nærværende for modtageren og har en form, der kan fastholde modtageren og understrege budskabet.

Prisen for et foredrag eller en undervisning afhænger af forskellige faktorer, så som emne, forventet forberedelsestid, foredragets længde og indhold med videre, så derfor bedes I kontakte mig angående en pris.