Evalueringer

Projektuniverset tilbyder udarbejdelse af projektevalueringer. Evalueringerne kan både gennemføres midt i forløbet i form af en midtvejsevaluering eller som afslutning på projektet. Midtvejsevalueringerne giver mulighed for at justere og tilpasse projektet ud fra de erfaringer, der på det tidspunkt foreligger. På den måde øges muligheden for projektets succes og effekt.

Slutevalueringer, hvor fokus rettes mod projektets resultater og effekten af indsatserne samt sammenligning med andre lignende indsatser, danner grundlag for en eventuel implementering af projektet efter endt projektperiode. I den forbindelse tilbyder projektuniverset afslutningsvis i evalueringsrapporten at lave nogle anbefalinger for videreførelse af projektet.