Om Projektuniverset

Target audience concept.Projektuniverset er et konsulentfirma, der hjælper offentlige institutioner, frivillige organisationer og virksomheder med at søge projektmidler, evaluering af projekter og andre typer af skrive- og analyseopgaver.

Fokusområder

Projektuniversets primære fokusområde er emner, der ligger indenfor sundhed (og levevilkår) samt social ulighed i en bred forståelse. Her brænder vi for at formidle målgruppens perspektiv, for at forbedre deres levevilkår.

Projektuniverset er altid åbne overfor opgaver, der ligger uden for vores primære fokusområde, hvor vi har erfaring med emner som digitale medier, social mobilitet i uddannelsessystemet med videre.

Tilgang

Projektuniverset har altid en åben og nysgerrig tilgang til alle former for opgaver og henvendelser. Endvidere bliver alle opgaver altid løst omhyggeligt, og med et højt kvalitetsniveau. Det kan kun lade sig gøre, hvis processen er karakteriseret ved struktur, effektivitet og nærvær. Det garanterer vi!

Samarbejde

En væsentlig forudsætning for et tilfredsstillende og brugbart produkt, der kan skabe forandring, er et tæt samarbejde mellem os og jer. Samarbejdet består af en tydelig forventningsafstemning, hvor det blandt andet afklares, hvor fokus i opgaveløsningen skal placeres samt hvordan produktet skal udformes. Samarbejdet bidrager endvidere til, at I kan føle medejerskab for produktet. Det er vigtigt, fordi det er jeres produkt, som I efterfølgende skal kunne bruge i den videre proces.

Etik

Projektuniverset har en klar evalueringsetik, som indebærer, at alle mennesker, samarbejdspartnere, informanter, interessenter med flere behandles med respekt. Samtidig medfører det en fortrolighed med vores samarbejdspartnere samt anonymisering og samtykke i de tilfælde, hvor det er aktuelt.

Bag om Projektuniverset

Projektuniverset er startet og ejet af Mette Ryssel Bystrup. Tilknyttet Projektuniverset er personer med udvidede kompetencer indenfor IT, statistik med videre, der kan trækkes på i de tilfælde, hvor der er behov for det, og hvis en opgave kræver det.

Projektuniverset indgår i forskellige faglige netværk for at holde sig opdateret om den nyeste viden indenfor vores primære fokusområde. I de faglige netværk hentes der også sparring i forbindelse med løsning af Projektuniversets opgaver, hvilket er med til at kvalificere arbejdet.

Mette Ryssel Bystrup fungerer som sekretær og koordinator, for forskningsnetværket Phlegethon, der beskæftiger sig med senhjerneskadede og social ulighed. Forskningsnetværket har mange samarbejdspartnere i både Norge og Danmark bestående af uddannelsesinstitutioner, hospitaler og rehabiliteringsinstitutioner. Du kan læse mere om forskningsnetværket på Phlegethons hjemmeside: Phlegethon.net

Mette Ryssel Bystrup 

I januar 2009 afsluttede jeg min kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet med specialet “Idræt et frit valg”. Kandidatstudiet udgør mit teoretiske og metodiske fundament, som jeg trækker på i løsningen af forskellige typer af opgaver. I 2004 afsluttede jeg den 4-årige professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, som har givet mig en praksisnær indsigt og tilgang til pædagogiske problemstillinger.