Marginale på Langeland

Forside_Langelandsrapport_beskåret Rapporten præsenterer resultaterne af en kvalitativ interviewundersøgelse om sundhed og det gode liv blandt udvalgte borgere i kommunen, der på forskellig vis og i forskellig udstrækning kan betegnes som marginale.

Evaluering af UC Viden portalerne

Billede_evalueringsrapport_forside UC Viden portalerne er de danske professionshøjskolers bestræbelse på at synliggøre professionshøjskolernes forskning, udviklingsarbejde og innovation. Evalueringsrapporten danner grundlag for en eventuel revision og/eller udvikling af portalerne.

Unge med erhvervet hjerneskade

Hammel Neurocenter Der samarbejdes i øjeblikket, og det næste lange stykke tid, med Hammel Neurocenter om en stor evaluering af et projekt om unge med erhvervet hjerneskade, og hvilken betydning deres sociale netværk har for oplevelsen og omsætningen af rehabiliteringsforløbene samt håndteringen af hverdagslivet efter endt specialiseret hospitalsbehandling. Det vil blive undersøgt i forhold til unge, der har fået bevilliget et døgntilbud, og unge der modtager rehabiliteringstilbud i eget hjem.